Kognitiv udredning

KOGNITIV UDREDNING

Kognitiv udredning af børn og unge i alderen 7 til 16 år

 

Klinikken tilbyder kognitiv udredning af børn og unge i alderen 7 til 16 år. Der tilbydes to udredningspakker. En grundpakke og en udvidet pakke.

 

WISC-IV anvendes i begge pakker. WISC-IV er en intelligenstest for børn i alderen 6-16 år. Den består af forskellige delprøver fordelt på fire indekser: Verbal Forståelse Indeks, Perceptuel Ræsonnering Indeks, Arbejdshukommelse Indeks og Forarbejdningshastighed Indeks. Samlet giver de fire indekser barnets totale Intelligenskvotient (IQ). WISC-IV anvendes i udredning af mange forskellige problemstillinger. Eksempelvis ved højt begavede børn, mental retardering, ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder.

 

Grundpakken:

Denne består af en forsamtale, hvor årsagen til at der ønskes en udredning klarlægges, udredning af barnet/den unge med WISC-IV, en tilbagemeldingssamtale, hvor resultatet af udredningen fremlægges og en kort skriftlig opsummering af resultatet.

 

Pris: Kr. 9,995.00

 

Den udvidede pakke:

Denne består af en forsamtale, hvor årsagen til at der ønskes en udredning klarlægges, anamnesesamtale, hvor der spørges ind til barnets/den unges udvikling over tid, udredning af barnet/den unge med WISC-IV, spørgeskemaer der vurderer yderlige kognitive og sociale funktioner, en tilbagemeldingssamtale, hvor resultatet af udredningen fremlægges og en kort skriftlig opsummering af resultatet.

 

Pris: Kr. 14,995.00

 

Ønskes det at resultatet af udredningen fremlægges på et netværksmøde er dette muligt mod et tillæg.

 

Er barnet/den unge testet med WISC-IV indenfor de seneste 2 år frarådes det at teste igen pga. det kan påvirke resultatet af testningen.

Psykolog Carina Hansen Tlf. 22 20 16 17 E-mail: psykolog@carinahansen.dk