Behandling

BEHANDLINGER

Kognitiv udredning af børn og unge i alderen 7 til 16 år


Kognitive funktioner er med til at styre vores hjerne. Har man vanskeligheder med kognitive funktioner, kan det påvirke ens dagligdag. En kognitiv udredning kan overvejes når omgivelserne har svært ved at forstå et barns vanskeligheder.


Vanskeligheder med kognitive funktioner kan vise sig ved at have vanskeligheder med at planlægge, med at komme i gang med opgaver, med at tage beslutninger, ved at have nedsat arbejdshukommelse, ordmobilisering og mental fleksibilitet. Endvidere kan der ses vanskeligheder med at finde strategier til at løse problemer og med at skabe overblik og struktur.


Tag venligst kontakt, hvis der ønskes udredning.Psykologbehandling af unge og unge voksne


Mange unge og unge voksne oplever at de i perioder får det dårligt. Nogle gange bliver vanskelighederne for store til at man kan håndtere dem alene. Når dette sker, kan det resultere  i angst, depression, selvskade eller andre vanskeligheder. 

Generelt opleves det, at ens trivsel forringes, livet bliver mere besværligt og det er svært at se en ende på problemerne.


Andre kender deres vanskeligheder, men har svært ved at forholde sig til at leve med dem - dette ses ofte hos unge der har autisme eller ADHD.

 


Se mere

Psykolog Carina Hansen    Tlf. 22 20 16 17    E-mail: psykolog@carinahansen.dk

   Medlem af Dansk Psykologforening