Forside

PSYKOLOGBEHANDLING

- til teenagere og unge voksne

Den psykologiske behandling består af samtaler, rådgivning og/eller psykoedukation

 

Værdigrundlaget bag behandlingen er baseret på, at man som ung skal bruge mest mulig tid på at leve

sit liv og mindst mulig tid i behandling.

Behandlingen består derfor også i at hjælpe med, at man bliver mere robust,

får bedre selvværd og selvtillid.

 

Psykologbehandling af unge og unge voksne

 

Mange unge og unge voksne oplever, at de i perioder får det dårligt. Nogle gange bliver vanskelighederne for store til, at man kan håndtere dem alene. Når dette sker, kan det resultere i angst, depression, selvskade eller andre vanskeligheder.

Generelt opleves det, at ens trivsel forringes, livet bliver mere besværligt, og det er svært at se en ende på problemerne.

 

Andre kender deres vanskeligheder, men har svært ved at forholde sig til at leve med dem - dette ses ofte hos unge der har autisme eller ADHD.

Se mere

Kognitiv udredning af børn og unge i alderen 7 til 16 år

 

Kognitive funktioner er med til at styre vores hjerne. Har man vanskeligheder med kognitive funktioner, kan det påvirke ens dagligdag. En kognitiv udredning kan overvejes, når omgivelserne har svært ved at forstå et barns vanskeligheder.

 

Vanskeligheder med kognitive funktioner kan vise sig ved at have vanskeligheder med at planlægge, med at komme i gang med opgaver, med at tage beslutninger, ved at have nedsat arbejdshukommelse, ordmobilisering og mental fleksibilitet. Endvidere kan der ses vanskeligheder med at finde strategier til at løse problemer og med at skabe overblik og struktur.

 

Se mere

Psykolog Carina Hansen Tlf. 22 20 16 17 E-mail: psykolog@carinahansen.dk