Forside

PSYKOLOGBEHANDLING

Behandlingen tager udgangspunkt i den  konkrete problemstilling du kommer med. 

Ofte opleves der et er behovfor at få vendt tanker og følelser, der er svære at håndtere alene.

For andre kan det handle om et behov for at  sætte ord på en frygt, der er svær at udtrykke på egen hånd.

Der ydes behandling til bl.a

Stress - Belastninger

Kriser - Traumer

Sorg - Depression

Selvskade 

Angst - OCD

Pårørende til psykisk syge

Psykologbehandling af unge og unge voksne

Mange unge og unge voksne oplever, at de i perioder får det dårligt. Nogle gange bliver vanskelighederne for store til, at man kan håndtere dem alene. Når dette sker, kan det resultere i angst, depression, selvskade eller andre vanskeligheder.

Generelt opleves det, at ens trivsel forringes, livet bliver mere besværligt, og det er svært at se en ende på problemerne.


Andre kender deres vanskeligheder, men har svært ved at forholde sig til at leve med dem

- dette ses ofte hos unge der har autisme eller ADHD.