Psykologbehanding

PSYKOLOGBEHANDLING

Behandlingen tager udgangspunkt i den konkrete problemstilling du kommer med.

Ofte opleves der et er behov for at få vendt tanker og følelser, der er svære at håndtere alene.

For andre kan det handle om et behov for at sætte ord på en frygt, der er svær at udtrykke på egen hånd.

Der ydes behandling til traumer, stress, belastninger, kriser, depression, angst, sorg, selvskade og angst


Behandlingen består af samtaler, rådgivning og/eller psykoedukation - afhængig af den aktuelle problemstilling. Metoderne jeg anvender er EMDR terapi, kognitiv behandling og psykoedukation. 


EMDR terapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
EMDR terapi, er en terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Det kan være traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker, naturkatastrofer eller andre ubehagelige/overraskende oplevelser. Det kan være hændelser der fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af invaderende oplevelser erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve. Det er også almindeligt, at vi udvikler et negativt tankesæt om os selv (irrationelle tanker), når vi forholder os til traumet, som f.eks.: ”det er min fejl” eller ”jeg er værdiløs”.

EMDR har til opgave at aktivere og bearbejde den måde, traumet påvirker os på i dag ved at mindske forstyrrelsen ved erindringsbillederne og følelserne, som er knyttet til selve traumet. Det kan hjælpe dig til at kunne tænke anderledes om dig selv i din forholden til traumet.

EMDR terapien starter med at vi taler om dit problem i et forsøg på at forstå baggrunden for dine vanskeligheder, og hvorledes disse påvirker dit nuværende liv og hvor de er lagret fra i hukommelsen. Denne forberedelse kan tage 1 til 2 behandlingssessioner a 45 minutters varighed. Hvor det også vurderes om EMDR er en anbefalelsesværdig terapi for dig i forhold til dit/-dine problemer.


EMDR behandlingssession tager ofte mellem 60-90 minutter. 

Foruden traumer kan EMDR også anvendes på depression, angst og stress.


Kognitiv behandling

Her fokuserer vi på, hvad du tænker om dig selv og dine vanskeligheder. Vi tager udgangspunkt i de udfordringer du står med nu og her. Du har måske en tendens til at tænke negativt om dig selv og fortolke det du oplever på en negativ måde. Du føler, måske, at du ikke slå til og glemmer let de positive sider. Du føler dig måske også anderledes og at andre ser ned på dig. Vi fokuserer på, at du skal videre herfra. Jeg hjælper dig med at bryde de negative tankemønstre og se på dig selv mere positivt.

Vi ser på de problemer du forbinder med dit liv. Vi ser på dit liv i sin helhed og hvordan det hænger sammen for dig. Jeg kan hjælpe dig med at opnå en forståelse og accept af, at dit livet hænger sammen på godt og ondt. Samt hjælpe dig med at håndtere de gode såvel som de mindre gode sider af livet.

Kognitiv behandlingssessioner er af 45 minutters varighed

Psykoedukation

Psykoeduktioner indgår ofte som en del af de fleste behandlingsformer. Her får du undervisning/information om din aktuelle psykologiske problemstilling og de problemer, som kan følge med. Ved, at du får en forståelse af din tilstand, er der større mulighed for, at du klarer dig bedre fremover. Her vil du opnå en forståelse af dig selv og dine reaktioner, når du har det dårligt.